Chính sách bảo mật tại Thanh Mai Store

Chính sách bảo mật này nhằm giúp Quý khách hiểu về cách www.thanhmaistore.vn thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của mình thông qua việc sử dụng trang web. Bao gồm mọi thông tin có thể cung cấp thông qua trang web khi Quý khách đăng ký tài khoản, đăng ký nhận thông tin liên lạc từ chúng tôi, hoặc khi Quý khách mua sản phẩm, dịch vụ, yêu cầu thêm thông tin dịch vụ từ chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách để liên lạc khi cần thiết liên quan đến những chương trình khuyến mãi, ưu đãi tại Thanhmaistore. Đồng thời, cũng là để trả lời các câu hỏi hoặc gửi tài liệu và thông tin Quý khách yêu cầu.

WEBSITE: www.thanhmaistore.vn coi trọng việc bảo mật thông tin và sử dụng các biện pháp tốt nhất để bảo vệ thông tin cũng như việc thanh toán của khách hàng. 

Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật ngoại trừ trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu.

1.1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Thanhmaistore sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng vào mục đích là quản lý cơ sở dữ liệu về người tiêu dùng, quản lý thông tin bảo hành sản phẩm, chăm sóc khách hàng.

1.2. Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân

Thanhmaistore sử dụng thông tin của người tiêu dùng để cung cấp các dịch vụ sau tới người tiêu dùng như:

• Gửi các thông báo về các sản phẩm mới.

• Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch của người tiêu dùng.

• Liên lạc và giải quyết khiếu nại, bảo hành sản phẩm đối với người tiêu dùng.

• Kiểm tra, xác nhận lại lịch sử mua hàng khi có khiếu nại, tranh chấp.

• Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài khoản, các hoạt động giả mạo người tiêu dùng.

• Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

1.3. Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân

Không có thời hạn lưu trữ, ngoại trừ các trường hợp:

•  Người tiêu dùng gửi yêu cầu hủy bỏ tới Thanhmaistore hoặc Thanhmaistore giải thể hoặc bị phá sản.

•  Các cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, khu vực lưu trữ vật lý, sổ sách lưu trữ của Thanhmaistore bị thiên tai, hỏa hoạn mà không thể khắc phục được.

1.4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Người tiêu dùng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

• Ban quản trị website

• Bộ phận bảo hành sản phẩm

• Bộ phận bán hàng,  chăm sóc khách hàng

• Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với website www.thanhmaistore.vn

• Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

1.5. Phương tiện và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu thông tin cá nhân của mình

Người tiêu dùng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào Website www.thanhmaistore.vn và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Ban quản trị website thực hiện việc này.

Đối với thông tin về lịch sử mua hàng, những thông tin không được quản lý bởi tài khoản. Khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với bộ phận chăm sóc khách hàng của Thanhmaistore để được yêu cầu xử lý thông tin.

1.6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của người tiêu dùng

  • Thanhmaistore cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân được đăng tải trên www.thanhmaistore.vn
  • Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi người tiêu dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người tiêu dùng.
  • Thanhmaistore cam kết không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân của người tiêu dùng khi không có sự đồng ý của người tiêu dùng ngoại trừ các trường hợp được quy định tại quy định này hoặc các quy định khác của pháp luật.
  • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của người tiêu dùng, Ban quản trị website có trách nhiệm thông báo và làm việc với cơ quan chức năng điều tra và xử lý kịp thời, đồng thời thông báo cho người tiêu dùng được biết về vụ việc.

1.7. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin của người tiêu dùng

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc vi phạm, người tiêu dùng vui lòng gửi khiếu nại đến bộ phận quản lý của Thanh Mai Store thông qua:

Email:  thanhmaistore.vn@gmail.com

Hotline: 0969.4050.33

Địa chỉ thư tín: 112/ 19 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, TP HCM

Đăng kí nhận tin